14 учители наказани за насилие над деца

14 учители наказани за насилие над деца - картинка 1

През 2015 г. агенцията е сезирана за 34 деца, станали жертва на трафик

1/Държавната агенция за закрила на детето е направила 14 предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители, които са нарушили правата на деца. Повечето са за служители в образователни и специализирани институции, които използват неприемливи методи на възпитание и упражняват физическо насилие към деца или не предприемат необходимите действия при инциденти.

Агенцията е съставила глоби в размер на 33 000 лева за миналата година,

като парите отиват във Фонда за лечение на деца в чужбина.

Над 100 са международните случаи с деца, които е координирала агенцията. Те са свързани с изоставени български деца в чужбина и изследване на семейната среда, в която предстои деца да бъдат върнати в страната, проучване на нагласите, желанието и възможностите за реинтеграция при биологичните родители на български деца в чужбина, деца, български граждани, попаднали в системите за закрила в други държави, деца в риск на територията на страната, които са обект на социална закрила в чужбина.

През 2015 г. агенцията е сезирана за 34 деца, станали жертва на трафик

с цел трудова и сексуална експлоатация предимно в Швеция, Австрия, Великобритания, Германия, Словакия, Чехия и Сърбия. Координирано е репатрирането на 25 деца от страните членки на ЕС - пет деца от Великобритания, десет - от Швеция, пет - от Австрия, две - от Германия, две - от Испания, и едно - от Кипър.

Националният съвет за закрила на детето е обсъдил на две заседания нововъзникналите трудности и е идентифицирал най-рисковата група - непридружените деца чужденци. За да се държат под контрол те, се създава Координационен център, който да осигурява преводачи, достъп до социални услуги, ще бъде следен и достъпът до качествена здравна грижа, включването на децата в образователната система, създаване на адаптирани обучителни материали по български език и осигуряване на средства за курсовете по български език.

източник: БТА

/29

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове