25 жертви са получили подкрепа в услуги към Националната комисия за борба с трафика

25 жертви са получили подкрепа в услуги към Националната комисия за борба с трафика - картинка 1

Предприето е и настаняване на сексуално експлоатирани жени с децата им

25 жертви на трафик са получили подкрепа в специализираните услуги за пострадали от трафик към Националната комисия за борба с трафика на хора в градовете Бургас и Варна през 2019 г., съобщават от Комисията. 

От тях 19 са били експлоатирани сексуално, двама трудово, а четирима са въвлечени в трафик с цел принудителна просия. При част от случаите е предприето и настаняване на пострадали жени заедно с децата им, с оглед необходимостта от защита. Броят на обгрижените деца е 4. 

Услугите, управлявани съвместно с неправителствените организации Фондация „SOS – семейства в риск“ и Асоциация „Деметра“, предоставят възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик.

Според конкретните нужди, на лицата се предоставя хуманитарна, психологическа, социална, медицинска помощ, както и правно консултиране. В услугите се изпълняват реинтеграционни програми за жертвите, включващи съдействие за изготвяне на документи, намиране на работа за възрастните, преквалификационни курсове и/или реинтегриране в образователната система.

През 2019 г. 9 от получилите подкрепа са успешно интегрирани на пазара на труда.

Всички обгрижени лица в приютите на НКБТХ съдействат на разследващите за разкриване на престъплението.

Междувременно към центровете за закрила и подкрепа, функциониращи към приютите, психологическо и правно консултиране са получили още 4 лица – жертви на трафик.

Към настоящия момент в услугите са настанени 8 пълнолетни лица и 2 деца заедно със своята майка, съобщават от Комисията.

От Комисията допълват, че през изминалата година са работили по  77 сигнала за пострадали лица, като 63 от тях касаят престъплението трафик на хора. 30 от сигналите се отнасят за трафик с цел сексуална експлоатация, 15 за трудова, 10 за трафик с цел принудителна просия, 6 за висок риск от въвличане в престъплението и 1 спрямо бременна жена с цел продажба на новородено.

Подадените сигнали за трафик се отнасят за 94 лица - формално и неформално идентифицирани като жертви – от тях 44 мъже (включително 4 малолетни момчета и 3 непълнолетни) и 50 жени, от които малолетни момичета 6 и непълнолетни 3.

13 са пострадалите от сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, домашно насилие, деца в риск и др.

 

/33

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове