278 от властта с грешки за доходите си

278 от властта с грешки за доходите си - картинка 1

Шеф на резерва пропуснал над 400 хил. лв.

4/ 278 души от властта са подали декларации с грешки до Сметната палата

.

Списъците със заключенията за несъответствие от извършените проверки на декларациите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, за периода 01.01.2015 г. до 06.11.2015 г., бяха публикувани днес.

Най-голям е броят на съдии, прокурори и следователи, има и немалко политици и депутати. Най-крупна сума пък е забравил да обяви Станимир Пеев, шеф на Държавния резерв.

Той е пропуснал да декларира вземане на съпругата си в размер на 420 500 лева.

Те съдържат 228 заключения за несъответствия на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали ежегодни декларации или уведомления през 2015 г., и 50 заключения за несъответствие на лица, подали встъпителни и финални декларации за периода 01 януари - 06 ноември 2015 г.

През 2015 г. Сметната палата е извършила проверка на 14 159 лица, с ежегодни декларация или уведомление, подадени пред Публичния регистър, включително техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца, 710 лица, подали встъпителна декларация, и 588 лица, подали финална декларация.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страни

/29

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове