Алпинистът Боян Петров внася в екоминистерството свои предложения за Пирин

Алпинистът Боян Петров внася в екоминистерството свои предложения за Пирин - картинка 1

Според текстовете в националния парк ще може да бъде изградена единствено втората кабинка

Алпинистът Боян Петров ще внесе днес в Министерството на околната среда и водите собствени предложения за изменения в плана за управление на Национален парк "Пирин", обяви самият той пред БНТ. По думите му тези текстове ще осигурят "гарантиране на това, което казва премиерът Бойко Борисов - "нито едно борче за втория лифт". Предложението му касае само и единствено изграждането на втората кабинка и не отваря вратата за бъдещо строителство на ски писти и съоръженията към тях, както прави измененият от правителството на 28 декември план. Петров предлага още всичко, което предстои да бъде изградено, да става след задължителните екооценки.

"Сега, като влезеш в Банско, на входа пише "Банско иска втора кабинка". Ето го предложението - втора кабинка - "да", нови писти - "не", посочи той.

Пред  "Капитал" ден по-рано Боян Петров обясни текст по текст:

"Редакцията, която предлагам (виж таблицата долу - бел. ред.), ще конкретизира промените, така че да станат разбираеми за всички. Новото ни предложение включва изрично възможността да се построи още една въжена туристическа линия в ски зоната над Банско, но изключва възможността за изграждането на нови и разширяването на съществуващите ски писти. Това става ясно още в точка 1 на предложението за промяна на правителственото решение.Сега тя гласи следното: "На цялата територия на НП "Пирин" се въвеждат следните допълнителни забрани:
1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски писти и съоръжения освен допустимите в съответните зони." Аз предлагам следната промяна: " 1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски писти и съоръжения с изключение строителството на една туристическа въжена линия (втори кабинков лифт)."

 

 

В решението на правителството за зона III - за туризъм, се забранява всякаква човешка дейност освен: "дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстваща ги техническа инфраструктура съгласно одобрени устройствен план и инвестиционни проекти/намерения..." Във варианта, който аз предлагам, изключението е само за "дейности по изграждане на една туристическа въжена линия (втори кабинков лифт) съгласно одобрени...".

На практика предлагам тази замяна във всички текстове, в които като изключение от забраната за строителни дейности се посочва "изграждане на ски писти и строителство на въжени линии". Именно липсата на конкретност в сега подкрепеното от МС решение - колко, къде и какви писти и въжени линии, поражда опасенията, че приетите промени са един бял лист, върху който после може да бъде написано всичко. И това наистина да доведе до възможност за застрояване на близо половината от планината, която е национален парк и световно признато природно наследство. 

 
В този смисъл е и предложението ми за текста, според който в зона II - за опазване на горските екосистеми и отдих, "се забранява всякаква човешка дейност освен "водохващане". В моя вариант той се променя на "Водовземане с цел осигуряване водоснабдяването на населени места и селищни образувания за питейно-битови нужди". Това решава проблема с подозренията, че позволеното "водохващане" е за изграждане на водоеми, от които да се прави изкуствен сняг за бъдещи нови писти.
/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове