Българската армия се учи как се води "хибридна война"

От МО искат взаимодействие между военните и гражданските структури

 

1/Изготвянето на национална "Стратегия за противодействие на хибридния модел на водене на война", както и планът за нейното изпълнение са сред приоритетите в сектора "Отбрана" за тази година, каза днес министърът на отбраната Николай Ненчев. Министърът участва в конференция в София, посветена на подготовка на въоръжените сили за подобно противопоставяне. Силовото ведомство изразява притеснението си от опитите за манипулиране на общественото мнение чрез дезинформация, пропагандни кампании и медийна манипулация.
Генерал-лейтенант Константин Попов отбеляза необходимостта от тясно взаимодействие между военните и гражданските структури

за гарантиране на националната сигурност, приноса на страната ни към колективната отбрана на алианса и към процеса на изграждане на отбранителни способности в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.
Коментирайки другите приоритети за армията, министър Ненчев посочи,
че сред тях са установяване на ефективна система за управление на кризи на национално ниво. За целта съвместно с Министерството на вътрешните работи ще се извърши преглед на законодателството и ще се изготви проект на Закон за управление на кризи.
"През 2016 г. ще се работи за развитието на отбранителните способности в изпълнение на приетите стратегически документи с хоризонт 2020 г., като усилията ще бъдат насочени към своевременното разработване на проектите за модернизация при прозрачно, целесъобразно и законосъобразно разходване на ресурсите", отбеляза още военният министър.
/29

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове