Чисто нова компютърна фирма ще доставя тестове за чума по животните за 336 хил. лв.

Чисто нова компютърна фирма ще доставя тестове за чума по животните за 336 хил. лв. - картинка 1

"Глобул вижън 2018" е регистрирана на 6 юли 2018 г., едва месец преди БАБХ да обяви поръчката

Фирма с основна дейност продажба на компютри, хардуер и периферни устройства ще доставя тестове за потвърждаване на чума по животните за 336,184 лв.

"Глобул вижън 2018" е единственото дружество, което отговаря на условията на обществената поръчка, обявена от Българската агенция по безопасност на храните на 7 август, пише OffNews. Тя е за доставка на "диагностични ветеринарномедицински средства за чума по дребните преживни животни".

От описанието на поръчката става ясно, че предметът е диагностичен кит "Елайза" за откриване на антитела и антиген срещу вируса на чума по дребните преживни животни - 41,280 дози на обща стойност 276,364 лв. без ДДС.

"Елайза" е метод в имунологията за детекция на патогени. Китът цели откриване на антитела, които вирусът е образувал в тялото на вече инфектираното и болно животно.

Под "кит" се разбира абсолютно всичко необходимо за извършване на конкретния анализ - субстрати, ензими, буфери, в някои случаи дори епруветки, пипети и накрайници, но без самия апарат.

Видът на обществената поръчка е договаряне без предварително обявление. Тя не е разделена на обособени позиции, а прогнозната стойност за нейното изпълнение е 336,184 лв.

Защо процедурата е договаряне без предварително обявление? Мотивът на БАБХ е, че е необходимо неотложно възлагане на обществената поръчка, тъй като има "наличие на изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, вкл. съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне".

От агенцията са изпратили покана за участие на една единствена фирма - "Глобул вижън 2018" ЕООД. 

Френската клиника "ID VET" е производител на диагностикумите, предмет на обществена поръчка. Тя от своя страна е оторизирала "Глобул Вижън 2018" да предлага техните продукти. Поканеното дружество също така е получило сертификат за регистрация на тестовете по т.3 (бел. ред PCR тестове) от предмета на поръчката, което значи, че "Глобул вижън 2018" единствено отговаря на така поставените условия. 

Справка в търговския регистър показва, че дейността на дружеството е "продажба на компютри, хардуер, периферни устройства, електронно офис оборудване и софтуерни продукти, ремонт, поддръжка и рециклиране на компютри, изграждане и поддръжка на компютърни информационни системи, програмиране, консултации в областта на информационните технологии" - нищо общо с предмета на обществената поръчка.

Впечатление прави, че "Глобул вижън 2018" е регистрирана на 6 юли 2018 г., едва месец преди БАБХ да обяви поръчката. Внесеният капитал в дружеството е 500 лв.

Отварянето на офертите и договарянето ще се проведе от комисия на 15 август в сградата на ведомството.

 

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове