Държавната петролна компания почти нищо не е свършила

Държавната петролна компания почти нищо не е свършила - картинка 1

Изхарчени са над 400 хил. лева, хефтените бази още са към резерва

Изхарчени 413 320 лв. от началото на 2021 г. до средата на август, неполучени лицензи за данъчни складове и все още невзети от Държавния резерв петролни бази, което трябваше да стане до юли 2021 г.. Това е равносметката от започналата през декември 2020 г. дейност на сформираната от правителството на ГЕРБ да създава конкуренция и сваля цените на горивата "Държавна петролна компания" (ДПК), чието ликвидиране сега се предлага от "Демократична България" с внесени поправки в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Данните за свършеното от компанията, която според плановете на бившите управляващи, вече трябваше да е открила и първите държавни бензиностанции, са предоставени от служебния икономически министър Кирил Петков в писмен отговор на парламентарно питане.

Според приетия миналата година от ГЕРБ правилник за структурирането на държавното предприятие, три месеца след вписването на ръководството на ДПК трябваше да е подадено пред агенция "Митници" заявление за издаване на лицензи за управление на данъчни складове, за да му бъдат прехвърлени двете петролни бази със запасите от суровината, които са към Държавния резерв. Към момента ДПК не фигурира в публичния регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове, поддържан от митниците. Дали е подадено заявление, което е условие за предаване на нефтените запаси на наскоро сформираната компания, не е ясно.

От отговора на Кирил Петков обаче се разбира, че предприятието е провело срещи с Държавния резерв, след които са били изготвени различни варианти за подписване на споразумение, уреждащо условията, реда и сроковете за предаване на физическите петролни активи от Държавния резерв към "Държавната петролна компания". Подобен документ обаче така и не е подписан и реално ДПК не може да получи базите и запасите в тях, които по закон трябва да управлява.

И макар свършеното за около девет месеца да изглежда много малко, в предприятието са назначени 28 служители и трима членове на директорския борд. При това сред тези служители не влизат досега назначените в петролните бази, които трябваше след предаването им на ДПК да минат на работа в новата компания.

За техни заплати, осигуровки, капиталови разходи на дружеството и такива за издръжка от началото на 2021 г. до 11 август 2021 г. предприятието е платило 413 320 лв. или 0.012 на сто от годишния бюджет, който за тази година е 34 366 026 лв., но допустими за харчене са 32 878 726 лв.

Реално "Държавната петролна компания" не е встъпила в изпълнение на своите законови задължения, поради прекалено дълго проточилите се процедури по приемане на активите, пасивите, архива и съхраняваните резерви и запаси от нефт и нефтопродукти от Държавния резерв, посочва Петков.

"В този смисъл е трудна оценката за ефективността от съществуване на компанията, т.е. постигнатия резултат спрямо поставената цел. Моята лична оценката за целесъобразност е, че съществуването на компанията не уместен вариант, за да се постигне оптимизиране на дейностите по създаване и управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти и да се гарантира устойчивото им поддържане за целите на държавата и в изпълнение на европейското законодателство", пише икономическият министър в отговора си.

Според него Народното събрание трябва да прецени необходимостта от ДПК и да предложи по-добър и оперативно подходящ начин за управление на всички резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Внесените от "Демократична България" миналия четвъртък законови промени предвиждат петролните бази и резервите, част от които се намират на съхранение в частни данъчни складове, да си останат в Държавния резерв, но базите трябва да бъдат оборудвани с измервателни уреди, а движението на количествата да се следи стриктно.

Самата ДПК се предвижда да бъде ликвидирана до шест месеца от приемането на предложенията на "Демократична България", което обаче не е ясно дали ще се случи в сегашния парламент.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли този парлмент да излъчи правителство?

Да, но зависи какво.

50.00%

Да, на всяка цена.

30.00%

По-добре да ходим на избори.

20.00%

Блогове