Кабинетът има месец да изхарчи близо 3 млрд. лв.

Кабинетът има месец да изхарчи близо 3 млрд. лв. - картинка 1

Законът за държавния бюджет е разчетен с 2% дефицит, но месец преди края на годината бюджетният излишък на страната продължава да е над 1 млрд. лв

Месец преди края на годината бюджетният излишък на страната продължава да е над 1 млрд. лв. Според данните на финансовото министерство в края на ноември превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (държавния бюджет заедно с бюджетите на общините, на съдебната власт, държавното осигуряване и здравната каса) е 1.072 млрд. лв., или 0.9% от БВП, почти колкото бе и в края на октомври. 
В същото време Законът за държавния бюджет е разчетен с 2% дефицит. Заради покупката на осемте американски изтребителя през юли финансовото министерство изтегли 1 млрд. лв. дълг, а Народното събрание актуализира бюджета, като завиши разходната част с необходимите 1.8 млрд. лв. Това увеличи дефицита от първоначално планираните 600 млн. лв. на 2.4 млрд., или 2% от БВП.
Сега правителството има един месец да изхарчи над 3 млрд. лв., ако смята да изпълни параметрите на бюджета. Все пак преди дни финансовият министър Владислав Горанов заяви, че годината ще приключи с далеч по-нисък дефицит от планираните 2%, но не уточни с колко.
Разминаването между заложените на хартия бюджетни параметри и реалното им изпълнение показва за пореден път порочния начин, по който се пише основният финансов закон на страната - със залагане на подценени приходи, които лесно се преизпълняват, и завишени капиталови инвестиции, които така и не се извършват. Вместо това кабинетът има свободата да прави непланирани харчове и да финансира спорни проекти по свое усмотрение, без да иска санкция от Народното събрание. През годината почти не е имало заседание на Министерския съвет, в което министрите да не гласуват извънредни допълнителни харчове за сметка на преструктуриране на разходи в бюджета. Миналата година през декември кабинетът ударно разпредели към министерствата 1.7 млрд. лв.  от натрупания излишък. Предни години по такъв начин бе финансирана спорната програма за саниране на жилища.

ИЗОСТАВАНЕ

Данните за изпълнението на бюджета в края на ноември показват, че дори и сделката с изтребителите не е била в състояние да компенсира неизпълнението на разходната част на бюджета за 2019 г. Така например само месец преди края на годината са извършени 83.7% от планираните общи разходи. В същото време изпълнението на приходите в края на ноември е над 90%.
По-подробни данни за октомври показват, че само 59.5% от заложените капиталови инвестиции в държавния бюджет са били реализирани. Сумата им е 2.7 млрд. лв., като 1.8 млрд. лв. от тях е всъщност за покупката на изтребителите.

ПРИХОДИ
Спрямо ноември 2018 г. приходите в държавния бюджет нарастват с 4.012 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2.738 млрд. лв., неданъчните приходи нарастват с 1.014 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения – с 260.2 млн. лв.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове