Каква е връзката между религиозността и по-ниското IQ

Каква е връзката между религиозността и по-ниското IQ - картинка 1

Науката (вляво), представена от Отдаденост, Труд, Истина, Изследване и Интуиция, и Религията (вдясно), представена от Чистота, Вяра, Надежда, Откровение и Вдъхновение, в хармония, в служба на Светлината, Любовта и Живота.

Снимка: Tiffany, Linsly-Chittenden Hall at Yale University

Консервативният синдром обяснява всичко

Ново изследване показва, че социалният консерватизъм може да е едно от обясненията за обратната корелация между религиозността и когнитивните способности.

Съществуват куп психологически черти и нагласи, които се описват като "консервативен синдром", пише OffNews. Терминът не е предназначен да опише консерватизма като болестно състояние. По-скоро "синдром" означава, че има редица черти на характера и нагласи на ума, асоцииращи се с консерватизма, които са взаимно свързани.

Новото изследване, публикувано в Personality and Individual Differences, показва, че "консервативният синдром" е свързан с по-ниска интелигентност, а религиозността е само част от него.

Обратните корелации между когнитивните способности и консерватизма и религиозността са добре документирани и не подлежат на съмнение, но все пак зависимостта, поне в западните страни, е по-слаба.

"Има доста изследвания, включително публикуваните неотдавна в списание Intelligence , които съобщават за обратна зависимост между IQ и религиозността", заяви авторът на изследването Лазар Станков (Lazar Stankov), професор по психология в Университета в Сидни.

Връзката между религиозността и ниската интелигентност е добре установена досега. Метаанализът на 63 проучвания от 2013 г. показа значителна обратна корелация между двете. Авторите на изследването предлагат три възможни обяснения:

  1. Интелигентните хора са по-малко склонни да се съобразяват и по този начин е по-вероятно да се противопоставят на религиозната догма;
  2. Те също така са склонни да имат по-аналитичен, а не интуитивен начин на мислене, а предишни изследвания установяват, че това подкопава религиозните вярвания;
  3. Интелигентните хора често притежават качества като самоконтрол, така че нямат нужда от предимствата на моралните императиви на религията, тоест те могат да са морални, без да се налага да я практикуват.

Въз основа на това в статия за Psychology Today Томас Чаморо-Премузич (Tomas Chamorro-Premuzic) обяснява, че типът на личността също не трябва да се пренебрегва, когато се обсъжда склонността към религиозност. Той твърди, че отвореността към преживявания - личностна черта*, която означава, че индивидът има склонност да притежава по-високи нива на интелектуално любопитство, естетическа чувствителност и да бъде управляван от антиконформистични и бунтовнически нагласи - положително корелира със склонността към повече от една интерпретации.

* Петте основни личностни характеристики, определени от психолозите, са:

• невротизъм-стабилност, 
• екстровертност-интровертност, 
• откритост-консерватизъм,
• сътрудничество-конкуренция, 
• добросъвестност-импулсивност.

Един преглед установи, че този тип откритост има обратна корелация с религиозните вярвания. Тъй като хората с по-висока отвореност към преживявания нямат силно желание за ограничения и се чувстват по-комфортно с несигурността, те не извличат психологически ползи от религията - която в крайна сметка се стреми да премахне двусмислието и несигурността. Това е алтернативно обяснение защо религията привлича повече хора с по-малко интелигентност - обикновено те са по-малко отворени за новите неща.

Всички тези обяснения могат да бъдат обединени заедно от резултатите от новото проучване на Лазар Станков, според което самият "консервативен синдром" е свързан с по-ниската интелигентност, а "религиозността най-добре се разбира като аспект на социалния консерватизъм" по думите на психолога.

Казано по друг начин, хората, които са по-консервативни в своите вярвания, вероятно ще бъдат по-малко интелигентни, а хората, които са по-консервативни, са склонни да бъдат религиозни. 

"Целта ми беше да посоча, че социалните консерватори, а не само религиозните хора, са склонни да постигнат малко по-ниска степен на интелигентност", споделя за РsyРost Станков.

За проучването си изследователите анализират данни от 8 883 участника от 33 различни държави. Бе оценена флуидната интелигентност* с помощта на тест от поредица числа, който изисква участниците да открият липсващото число в последователността.

*Според теорията за интелигентността на психолога Реймънд Кетъл интелигентността може да бъде разделена на флуидна (подвижна) и кристализирана интелигентност. Флуидната интелигентност се определя като способността да се решават нови проблеми, да се използва логиката в нови ситуации и да се идентифицират новите закономерности. Обратното, кристализираната интелигентност се определя като способността да се използват научените знания и опит.

В съответствие с предишни изследвания, психолозите откриват, че хората, които са изкарали по-ниски резултати от теста за интелигентност, са по-често религиозни. Изследователите също така установяват, че одобрението на традиционните ценности, вярата, че властта трябва да се концентрира и консервативните политически убеждения, допълват връзката между по-ниската интелигентност и религиозността.

"Трябва да разбере, че социалните консерватори, включително много религиозни хора, са по-ограничени в своите възгледи за света", отбеляза Станков пред PsyPost. "Поради по-ниския си коефициент на интелигентност, те са с по-ограничено мислене и се страхуват от промените. Те също така са склонни да бъдат по-враждебни към онези, които не принадлежат към собствената им група".

Това обаче не е последната дума. Наистина съществува връзка между консервативният синдром и по-ниската интелигентност, но ефектът може да не е много голям.

"Има метааналитични изследвания, които показват обратни корелации между когнитивните способности и консерватизма и религиозността, и смятам, че връзката е добре документирана в литературата", отбелязва Станков.

"Мога да добавя обаче, че докато обратните взаимовръзки не могат да бъдат поставени под съмнение, някои неотдавнашни проучвания показват, че силата на зависимостта, поне в западните страни, е по-слаба, отколкото се предполагаше преди това".

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове