Какво разследва, какво чака и кое отказа прокуратурата по сигнали от служебното правителство

Какво разследва, какво чака и кое отказа прокуратурата по сигнали от служебното правителство - картинка 1

Сигналите били общо 20

Прокуратурата разследва сигнала на Кирил Петков за неупражнен контрол за 414 язовира. Както и подадения от Стойчо Кацаров – за документна далавера в конкурс в любимата на предшественика му Костадин Ангелов Алекасндровска болница.

А пък министърът на земеделието обявил, че праща на прокуратурата сигнали за далавери в печално известните „Напоителни системи“, но.. полицията още не е предала материалите на държавното обвинение.

Активно се разследват също така 14 поръчки за пътно строителство, "предприети са действия" относно Ларгото в София, а по проверка на "Автомагистрали" ще се разпитват 800 свидетели.

 

Това са някои от акцентите в обстойно прессъбощение на прокуратурата - на каква фаза какво се разследва и за кое е постановен отказ по сигнали от двете вече служебни правителства. Все пак в него няма имена.

Преди няколко дни анонс в тази посока направи главният прокуор Иван Гешев, като обяви, че - тъй като имало интерес, ще се пуснат данни за разследвания по сигнали от членове на двата кабинета "Янев". Той специално подчерта, че имало и много сигнали срещу членове на двете служебни правитества. Но за тях не каза да ги обнародват...

Също така в този писък не фигурират сигналите от т. нар. Комисия по ревизията в двата последни парламента, като за тях Гешев каза, че само през него са минали 50.

 

Прокуратурата също така, се оплаква, че...

"... По голяма част от сигналите, изпратени за разследване на органите на МВР-ГДНП и СДВР, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури."

Става ясно, че има и 3 сигнала до Европейската прокуратура, която - както е известно, има компетенции при съмнения за измами с еврофинансиране.

Сред "висящите" на фаза предварителна проверка е и анонсираната от Стойчо Кацаров жалба за злоупотреби при доставка на апарати за обдишване при пика на първата пандемична криза (те са на база действащия тогава "извънреден закон, б.р.).

Същата е и съдбата на сигнала за Детската болница в София, на друг, касаещ хуманитарна помощ за Хървания, на няколко проекта по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (по тази програма дело тече срещу певицата Лиляна Деянова-Лилана - но то е друг случай, б.р.).

"По сигнал на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството СГП е образувала преписка, касаеща проверка на констатирани нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус). Води се лична проверка от прокурор при СГП. Изискани са самите договори, както и относими документи от други институции – Агенция за обществени поръчки, АДФИ, АПИ и Министерски съвет", пишат още от пресцентъра.

 От съобщението се разбира, че няма внесен обвинителен акт по нито един въпрос.

Ето и пълния текст на прессъобщението на прокуратурата:

Информация във връзка с образувани досъдебни производства и проверки по постъпили в ПРБ сигнали от представители на изпълнителната власт

Във връзка с високия обществен интерес и множество запитвания от медиите относно постъпили сигнали с податели служебно назначени министри, ПРБ предоставя следната информация:

За периода от 12 май 2021 г. до 01 октомври 2021 г. в прокуратурите в страната са постъпили общо 20 сигнала с податели служебно назначени министри (и ръководените от тях министерства). 

В справката не са включени сигнали, получени в прокуратурата, с податели: граждани, народни представители от 45-ото и 46-ото Народно събрание, представители на други държавни институции, в които са отправени искания за извършването на проверки, отнасящи се до дейността на членове на Министерския съвет, държавни институции и отделни длъжностни лица, заемали постове в периода от м. май 2017 до м. октомври 2021 г., включително.

По голяма част от сигналите, изпратени за разследване на органите на МВР-ГДНП и СДВР, са дадени конкретни указания, които до момента не са изпълнени и материалите не са върнати на компетентните прокуратури.

До момента по постъпилите сигнали в СГП са образувани следните досъдебни производства:

Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство по постъпил сигнал от Министерство на икономиката за неупражнен достатъчен контрол при ремонта и реконструкцията на 414 язовири. Разследването се води от Националната следствена служба за престъпление по чл. 219, ал. 2 от НК.

Образувано е досъдебно производство във връзка със сигнал от служебен министър на здравеопазването, съдържащ твърдения за декларирани неверни данни при участие в конкурс за независим член на Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска”. Разследването се води от СРП за престъпление по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. На 12.08.2021 г. е образувано досъдебно производство и са дадени насоки на полицаи в СДВР за това, какво да бъде извършено в хода на разследването. Назначена е графическа експертиза, изискана е декларацията в оригинал, предстоят разпити на свидетели.

Три от сигналите са изпратени по компетентност на Европейската прокуратура.

В ПРБ е получен доклад, внесен от МОСВ, по повод нарушения при изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда" - 2014-2020 г. Материалите са изпратени на Европейската прокуратура, която е приела преписката по компетентност.

До Европейската прокуратура по компетентност е изпратен сигнал от зам.-министър на икономиката относно престъпления по отношение получени средства от фондове, принадлежащи на ЕС, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 2014-2020 г. Сигналът касае фирма-бенефициент по проект.

Третият сигнал, постъпил от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите, изпратен до Европейската прокуратура, е относно съмнение за конфликт на интереси по проект за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Същият вече е разгледан от Европейската прокуратура, получен е отказ за образуване на наказателно производство.

Други сигнали, постъпили от служебни министри:

Сигнал, подаден от Изпълнителна агенция „Одит на средства на ЕС“ при Министерство на финансите (МФ), свързан със съмнения за измама по проект за подобряване на енергийната ефективност по отношение на бенефициент. С постановление Софийска градска прокуратура е възложена проверка на ГД „Национална полиция“, която не е приключила.

По сигнал от министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров относно разходване на европейски средства при сключване на договори с доставчици на медицинска апаратура с районен център за трансфузионна хематология – Плевен, Софийска градска прокуратура (СГП) е възложила проверка на ГД „Национална полиция“. С писмо от 24.09.2021 г. ГДНП е поискала удължаване на срока на разследването. 

По сигнал, подаден от заместник-министър на икономиката, във връзка с данни за наличие на престъпление по данъчното законодателство от бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност“, е възложена проверка на ГДНП. Дадени са конкретни писмени указания, които не са изпълнени към настоящия момент.

Сигнал, внесен от служебния министър на земеделието, храните и горите, във връзка с одитен доклад, изготвен от Дирекция „Вътрешна сигурност“ към МЗХГ, за констатирани нарушения в дейността на търговско дружество „Напоителни системи“ ЕАД. През м. юли 2021 г. е възложена проверка на директора на ГДНП. Към настоящия момент материали в СГП не са постъпвали.

Преписка е образувана и по повод изпратен сигнал от служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към сигнала е приложен доклад за извършена финансова инспекция от АДФИ на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" – София. В началото на м. август 2021 г. Софийска градска прокуратура е възложила на СДВР извършване на проверка с оглед данни за престъпления по чл.219, 220 и 282 от НК. Към момента няма данни проверката да е приключила.

Специализираната прокуратура (СП) е възложила извършването на предварителна проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция и КПКОНПИ по сигнал, подаден от служебен министър на здравеопазването. Той е свързан с действия на членове на Съвета на директорите на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД. Проверката не е приключила.

С постановление от 09.08.2021 г. на Софийска градска прокуратура на КПКОНПИ е възложена проверка по сигнал относно реда за отпускането, разходването и отчитането на безвъзмездна хуманитарна помощ, предоставена на Република Хърватия. Сигналът е подаден от служебен министър на вътрешните работи.

По сигнал на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството СГП е образувала преписка, касаеща проверка на констатирани нарушения по 14 договора за поддръжка и ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа, сключени след процедура по ЗОП (инхаус). Води се лична проверка от прокурор при СГП. Изискани са самите договори, както и относими документи от други институции – Агенция за обществени поръчки, АДФИ, АПИ и Министерски съвет.

Предприети са действия по досъдебно производство по отношение на лице, привлечено като обвиняем, и взета спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“. Подател на сигнала е служебен министър на правосъдието.

Специализирана прокуратура е предприела действия по сигнал от служебния министър на културата, в който се изнасят твърдения за извършени престъпления, свързани с отпуснати средства за ремонта на "Ларгото".

В Софийска градска прокуратура е изпратен по компетентност сигнал, подаден от Министерство на околната среда и водите, за евентуални неправомерни действия от директор на дирекция и от бивш служител на министерство.

Специализираната прокуратура извършва действия по сигнал от служебни министри, касаещи незаконосъобразни действия, извършени от Съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и/или от служители на Агенцията по вписванията, както и от длъжностни лица от Министерски съвет, Министерство на здравеопазването във връзка с учредяването на дейността на дружеството.

Служебен министър на земеделието и храните е предоставил доклад относно констатирани пропуски в дейността на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян. Преписката е изпратена по компетентност на ОП-Смолян.

Сигнал, получен от Министерството на правосъдието, във връзка с приватизацията на "Видахим" АД. Специализирана прокуратура с постановление от 16.07.2021 г. е отказала да образува досъдебно производство и преписката е прекратена поради липса на данни за извършено престъпление.

Приключена е преписка по сигнал на министъра на земеделието, храните и горите относно проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетна дейност по отношение на всички обществени поръчки, договори, решения и разпореждания на БАБХ, свързани с дейности за обезвреждане на животински отпадъци за периода 01.01.2017 г. - 14.08.2019 г. Постановен е отказ от образуване на досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление.

Софийска градска прокуратура се е самосезирала по медийни публикации, касаещи данни от одитен доклад на Сметната палата за държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД. Образувано е досъдебно производство, разследването се извършва от Националната следствена служба. Изискани са документи, касаещи предмета на разследване. Получени са огромен обем материали. По досъдебното производство следва да бъдат разпитани над 800 свидетели.

Прокуратурата на Република България ще продължи да информира своевременно българската общественост за хода на образуваните досъдебни производства и проверки. 

Източник: Клуб Z

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове