Лошите дългове достигнаха 2 млрд. лева

Лошите дългове  достигнаха 2 млрд. лева - картинка 1

Най-често не плащаме сметки към мобилни оператори

Средно по 747 лева на човек търсят фирмите за събиране на вземания от 2,6 млн. българи

9/С 50% се увеличава средната сума на неплащани с месеци и години кредити и битови сметки, дадени на специализирани фирми за събиране на дългове. През миналата година на длъжник се падат средно по 747 лева, докато през 2014 година средният размер на дълга е бил 485 лева. Това показват данните на Асоциацията на колекторските агенции в България.

„Действително покачването в средния размер е значително, като това рефлектира и върху общия обем на възложените задължения на колектори за 2015 г. – над 1,96 млрд. лева при 1,43 млрд. лева за предходната 2014 г.”, казва Милена Виденова, заместник-председател на асоциацията.

Това обаче не означава, че става въпрос за повече хора, които не си плащат сметките, уточнява тя.

По думите й, растящият обем общи задължения не означава по-голям брой случаи, дори напротив. „Случаите на задлъжнели българи, които достигат до специалистите по събирането на вземания намаляват като брой. През 2015 г. те са малко над 2,6 милиона, докато през 2014 г. наброяваха 2,95 млн. Можем да обобщим, че хората, изпаднали в невъзможност или нежелание да погасят заема си, са вероятно по-малко, но с по-значими задължения”, казва още Виденова.

 

 

Според експертите, ръстът в средния размер на дълга на фона на намаляващия брой случаи се дължи предимно на дълговете към банки. „Банките са възложили над 60% от поръчките, които изпълняват фирмите за събиране на дългове, което отдаваме на плахото раздвижване в кредитирането на пазара, както и на процесите по подготовка за стрес тестовете, които стартираха през февруари 2016 г.”, казва Александер Грилихес от асоциацията. Най-много са необслужваните потребителски кредити, следвани от кредитните карти.

От началото на годината активно стари дългове събират и компаниите за телекомуникационни услуги. Добрата новина е, че колекторите получават по-малко поръчки за несъбираеми „бързи“ кредити – от 16% през 2014 г., те намаляват на 5% през 2015-та.

„Задлъжнелите българи все още могат да се разделят условно в две категории. Едната е на млад човек, изтеглил необмислен кредит, най-често потребителски. Този тип потребители често използват и лизингови продукти. Другата категория все още са хората над 40 години, чиито бизнес планове са претърпели неуспех по време на кризата и те продължават да изпитват затруднения в погасяването на различни по естество заеми и днес”, обяснява Зорница Димитрова от АКАБГ.

През миналата година на колекторски агенции са прехвърлени 456,7 млн. лв. необслужвани дългове. Само за последното тримесечие на годината, което по принцип е най-активно в това отношение, сделките надхвърлят тези, сключени през цялата 2014 г., но по-високата активност е налице и през останалата част от годината.

При междуфирмените вземания се наблюдава отчетлив ръст с около 90% на възложените за събиране дългове за изминалата година в сравнение с 2014 г. При това средната продължителност на събиране на вземанията между компаниите е намаляла от 106 дни за 2014 г. до 80 дни за 2015 г., което очертава тенденция за ускоряване на процеса на изплащане на междуфирмените задължения. „

От Асоциацията на колекторските агенции не очакват значими сътресения през 2016 г. - нито по отношение на нивата на възлагане, нито при обслужването на задълженията. „Дълговете, подавани към колекторски агенции, винаги са били резултат по-скоро от нежелание или погрешна преценка от страна на платците, а не от неразрешими финансови затруднения. В този контекст нивата на задлъжнялост през 2016 г. надали ще се понижат, тъй като са подчинени по-скоро на социокултурни фактори, а не на чисто икономически. В същото време се надяваме общата икономическа картина да се запази стабилна и да не станем свидетели на по-високи нива на задлъжнялост в страната”, обяснява Райна Миткова, председател на АКАБГ.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове