Малко инвестиции и рекорден брой разрешителни и режими в България

Малко инвестиции и рекорден брой разрешителни и режими в България - картинка 1

Регулационните режими са или корупционни, или абсурдни, неизпълними и по-тежки отколкото в други държави от ЕС, твърди финансистът Румен Гълъбино

Инвестициите в България намаляват, защото редица регулационни режими са или корупционни, или абсурдни, не изпълними и по-тежки отколкото в други държави от ЕС. 
Държавната администрацията, заедно с всякакви регулаторни режими, практически пречи на бизнеса в България. 
Регулациите и държавните такси за щяло и нещяло са оръжие на управленския елит срещу срещу предприемачите. 
Ежегодно огромни такси се събират от различни общински и държавни структури - често без да съответстват на качеството и бързината на предоставените услуги, а понякога - и напълно незаконно. 
Все разходи за получаване на всевъзможни разрешителни, за попълване на документация и загуба на време за редене на опашки. 
Множеството регулации играят изключително негативна роля за развитието на българската икономика и за обществото като цяло. 
Факт е и огромната корупция, която в голяма степен се подхранва от изискванията за всевъзможни разрешителни без да са предвидени ясни срокове и процедури за издаването им и съответно без санкции за чиновниците в случаи на забавяне и произвол от тяхна страна. 
Неслучайно България има репутация на бюрократична държава, включително и по отношение привличането на чуждестранни инвеститори.
За повече инвестиции в България трябват мерки да ограничаване на държавните регулации, бюрокрацията и многото лицензионни режими. 
Фирмите в България продължават да се задушават от регулаторни режими и корумпирана администрация от всякакъв мащаб.  
В България има регистрирани над 2000 административни услуги и режими, предоставяни от всички администрации според Административния регистър за вписаните услуги и режими.  
Освен това се наблюдава и тенденция към нарастване на административните структури, свързани с режими и регулации. 
Също така нараства броят на административните услуги и регулаторни режими, а има и въвеждане на нови режими. 
Изводът е, че действащата система за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата в България не функционира ефективно. 
Регулаторните режими и административната тежест за фирмите и гражданите не намаляват, реформи за подобряване на бизнес средата не се случват. 
В България колкото повече държавата обещава да подобри бизнес средата, като премахва някои от регулаторните режими, толкова повече техният брой расте. 
Затрупва ни лавина от лицензионни, регистрационни и разрешителни режими, уреждащи отношенията на гражданите и бизнеса с държавата и местната власт.
Голяма част от тези режими са въведени преднамерено и некоректно с цел създаване на корупционни възможности. 
Непрекъснато има предпоставки за корупционни практики или за надвишаване на нормативно регламентирани правомощия.  
Така инвестиционният климат в България е затруднен, както от множество режими и такси, така и от ширещата се сред чиновниците корупция. 
Крайният резултат е малко инвестиции и рекорден брой разрешителни и тежки режими. 
/10

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове