Минеков: "Труд" системно ощетява държавата

Минеков: "Труд" системно ощетява държавата - картинка 1

Редакцията се мести на ново място, след като я гонят с полиция от държавен имот

"Министърът на културата и екипът му смятат, че независимите частни и свободни медии би трябвало да зависят от своите читатели, зрители, слушатели, а не системно да ощетяват държавата."

Това се казва в изявление на ведомството на Велислав Минеков, разпространено до медиите, по повод скандала между културното министерство и в. "Труд".

Вчера полиция влезе в сградата на Министерството на културата срещу КАТ, в която се помещава медията, за да я запечата. Причината - редакцията не си плаща наема и има предизвестие за прекратяване на договора. 

"Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството „Южен кръст” ЕООД са в размер на 235 794,05 лева"съобщават от Министерството на културата.

След като Петьо Блъсков купи "Труд", той премести редакцията в имота на Министерството на културата, където се помещават още Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), Музеят на социалистическото изкуство, ансамбъл "Филип Кутев" и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Оказва се, че договор с МК има не редакцията, а фирмата „Южен кръст” ЕООД с управител Петьо Блъсков-син, който е и зам. главен редактор на "Труд". 

Днес журналистите се местят в нова сграда.

Ето и пълната хронология на казуса според Министерството на културата:

На 12.07.2021 г. Министерството на културата е изпратило до ,,Южен кръст“ ЕООД едномесечно предизвестие за прекратяване на два договора за наем, поради неплащане на двумесечни наемни вноски и/или консумативи. Предизвестието е получено с обратна разписка на 14.07.2021 г.

Друго нарушение на договора е преотдаване на помещенията, при положение че има изрична забрана за това. Помещенията са необходими за настаняване на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), тъй като сградата е построена изрично за тях.

С писмо от 11.08.2021 г. МК информира ,,Южен кръст“ ЕООД, че на 16.08.2021 г. предстои предаване и приемане на помещенията.

На 14.10.2021 г. ,,Южен кръст” ЕООД са уведомени от МК, че на 22.10.2021 г. ще се извърши ново предаване и приемане на помещенията. На последната дата служители на МК съставят Констативен протокол, с който удостоверяват отказа на фирмата да освободи помещенията.

На 27.10.2021 г. МК отправя искане до областния управител за откриване на административно производство по реда на Закона за държавната собственост. На тази база на 12.11.2021 г. областният управител издава заповед за изземване на недвижими имоти, в която е определен срок за доброволно освобождаване до 17 ч. на 26.11.2021 г. В случай, че имотът не бъде освободен доброволно, се насрочва предварително изпълнение по административен ред на 06.12.2021 г. от 10 ч., което да се извърши от комисия от служители на областна управа.

Заповедта на областния управител е обжалвана пред Административен съд – София-град, като в нея е инкорпорирано искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, по което съдът дължи незабавно произнасяне. 

Съдът намира, че нито едно от твърденията, с които се иска спиране на предварителното производство, не е подкрепено с доказателства и с две определения отхвърля искането на ,,Южен кръст“ за спиране на предварителното изпълнение.

Дружеството „Южен кръст” ЕООД дължи неустойки за неплатени в срок наемни вноски, както следва: 

По договор № РД11-00-14/12.03.2012 г. – 45 784, 87 лв.
По договор № РД11-00-216/09.10.2015 г. – 49 757, 14 лв. 

Общата дължима неустойка по двата договора е в размер на 95 542, 01 лв.

Дружеството има неплатени консумативи в размер на 133 108, 81 лв., натрупани през периода октомври 2015 г. – ноември 2018 г., които и до момента не са платени.

Консумативи за септември и октомври 2021 г. по фактури 4171/29.10.2021 г. и 4178/30.11.2021 г., съответно – 2046, 53 лв. и 5096,70 лв.

Към настоящия момент неустойките и невъзстановени консумативи от страна на дружеството „Южен кръст” ЕООД са в размер на 235 794,05 лева.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове