Мистерията за "мъглата убиец" е разкрита!

Мистерията за "мъглата убиец" е разкрита! - картинка 1

Мъглата убила 12 000 души в Лондон през 1952 г.

Може да изглежда странно, че учените изследват атмосферно явление от преди 64 години, при положение, че има купища съвременни проблеми, с които да се борим, но понякога поуките от миналото могат да ни помогнат със сегашните проблеми. 

Такъв е случаят с новото изследване на учени от Тексаския университет A&M. Не само, че са разплели дългогодишната историческа мистерия, но са стигнали до ценна информация за справяне с проблемите в най-замърсените градове в света. 

Въпросното събитие е „мъглата убиец“, която пада над Лондон за няколко дни през 1952 г. Тя  се появява за първи път на 5 декември и се вдига четири дни по-късно с най-малко 12 хиляди жертви, с около 150 хиляди души в болница и хиляди недокументирани загинали животни. Въпреки Закона за чистотата на атмосферния въздух, който се приема донякъде като отговор на случая, действителните причини за трагедията бяха неизвестни досега. 

Чрез атмосферни проучвания на мъглата в Китай и лабораторни експерименти д-р Рени Джан  и неговият екип стигат до отговор: азотният диоксид, който превръща сравнително по-безопасния серен диоксид в смъртоносната сярна киселина. 

„Хората са знаели, че сулфатът има голям принос за мъглата и че частиците сярна киселина са били формирани от серен диоксид, отделян от изгарянето на въглища за битови нужди, електроцентрали и др. – обяснява Джан. „Но как серният диоксид е превърнат в сярна киселина не е било ясно.“

„Резултатите ни показват, че процесът е бил задействан от азотния диоксид, друг страничен продукт от изгарянето на въглища и е възникнал първоначално в естествената мъгла. Друг ключов аспект в превръщането на серния диоксид в сулфат е това, че произвежда киселинни частици с размер няколко десетки микрометра и формираната киселина е била достатъчно разредена. Изпаряването на тези частици мъгла след това са довели до по-дребни киселинни частици мъгла, които са покрили града.“

Подобни неща се случват днес в най-замърсените градове на Китай. Причината, че не се е случил драматичен инцидент като лондонската „мъгла убиец“ се дължи на щастлива химическа случайност: Китай използва много торове и това, в съчетание с натовареното движение по пътищата води до високо равнище на амоняк, който неутрализира частиците. 
„Докато в Лондон мъглата е била с висока киселинност, съвременната китайска мъгла е като цяло неутрална.“

Което съвсем не е здравословно, но сравнено с тези четири дни в Лондон през 1952 г., определено е за предполочитане. 

Джан се надява, че разбирането на това, което е причинило смъртоносната мъгла в Лондон, може да помогне на други градове да се справят със замърсяването в дългосрочен план. 

Източник: Business Insider

/33

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове