Неприоритетните студенти излизат на протест

Неприоритетните студенти излизат на протест - картинка 1
Снимка: Facebook

Студенти излизат на протест пред Министерството на образованието днес заради спирането на европейските стипендии за успех за специалности като право и медицина.

Протестът е насрочен за 17 ч. днес. Организира го Асоциацията на студентите по медицина.

Решението е следствие от определянето на приоритетни професионални направления от държавата. Само студентите в тях получиха правото да кандидатстват за европейски стипендии за успех по проект, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Facebook
Снимка: Facebook

По проекта се осигуряват стипендии за успех и награди за специални постижения. За вторите могат да кандидатстват студентите от всички специалности. Стипендиите за успех са за семестъра и са в размер на 120 лева месечно, а наградите са по 200 лева и студентите могат да кандидатстват за три такива в рамките на семестъра.

В 10 ч. вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева ще събере на среща в МОН ректори и студенти заради възникналото напрежение. Тя няма да е открита за журналисти, но след разговорите ще има изявления.

Facebook
Снимка: Facebook

Приоритетните направления бяха определени през март от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. Като приоритетни са изведени направления, в които има недостиг на специалисти на пазара на труда, които ще се търсят в бъдеще и които са стратегически важни за икономиката на страната, но към които няма голям интерес от страна на кандидат-студентите.

Университетите ще получават допълнително целево финансиране от държавата за обучението на студентите в специалностите от тези направления.

Те са 32. Ето и списъка:

1. Теория и управление на образованието
2. Педагогика
3. Педагогика на обучението по ...
4. Физически науки
5. Химически науки
6. Биологически науки
7. Науки за земята
8. Математика
9. Информатика и компютърни науки
10. Машинно инженерство
11. Електротехника, електроника и автоматика
12. Комуникационна и компютърна техника
13. Енергетика
14. Транспорт, корабоплаване и авиация
15. Материали и материалознание
16. Архитектура, строителство и геодезия
17. Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми
18. Металургия
19. Химични технологии
20. Биотехнологии
21. Хранителни технологии
22. Общо инженерство
23. Растениевъдство
24. Растителна защита
25. Животновъдство
26. Ветеринарна медицина
27. Горско стопанство
28. Теория на изкуствата
29. Изобразително изкуство
30. Музикално и танцово изкуство
31. Театрално и филмово изкуство
32. Военно дело

/33

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове