Норвегия разпечата най-големия фонд в света

Норвегия разпечата най-големия фонд в света - картинка 1

Да ви имахме проблемите, господа норвежци

Норвегия актуализира своя държавен бюджет, в който вече се предвижда държавата

да използва 25 млрд. долара от специалния фонд,

съдържащ средствата от производството и износ на петрол. Причината е спада на цените на петрола на международните пазари и икономическото забавяне на скандинавската икономика. Актуализирания бюджет предвижда значително по-голям бюджетен дефицит, отколкото беше планирано през октомври месец миналата година. Растежът на БСП на страната през тази година се очаква да бъде

едва 1%.

Това ще е първото изразходване на средства от този фонд, откакто е създаден през 1998 г. Към момента в него има

над 858 млрд. долара.

Те са предвидени за борба с икономически кризи и евентуално за ерата след пресъхването на петролните кладенци в Северно море. На нас, българите ни остава само да кажем:

Да ви имаме проблемите!“,

бе господа норвежци.

/35

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли този парлмент да излъчи правителство?

Да, но зависи какво.

50.00%

Да, на всяка цена.

30.00%

По-добре да ходим на избори.

20.00%

Блогове