ПАРТИЙНИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ГЕРБ И ДПС ПОЛЗВАТ НЕЗАКОННО ЗЕМИ В СИЛИСТРЕНСКО

ПАРТИЙНИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ГЕРБ И ДПС ПОЛЗВАТ НЕЗАКОННО ЗЕМИ В СИЛИСТРЕНСКО - картинка 1

Проверка показва, че е възможно тези земи да са използвани за участие в европроекти в нарушение на правилата

Областеният координатор на ГЕРБ в Силистра е ползвал незаконно земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ), нарушавайки правилата, разписани в чл.24 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.47 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

Според зарпоредбите на закона в търговете за ползване на ДПФ не могат да участват свързани лица, които заедно владеят повече от 10 000дк. Оказва се обаче, че никой държавен орган не проверява верността на декларациите, с които участниците в тези търгове гарантират изпълнението на това условие.

Според ППЗСЗЗ свързани лица са:

  1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство до трета степен включително;
  2. работодател и работник;
  3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  4. съдружниците;
  5. дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
  7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
  8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
  9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

“Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

В нарушение на Правилника за прилагане на ЗПЗЗ, Тодор Тодоров, който е областен координатор на ГЕРБ в крайдунавския град, е сключил договор за ползване на ДПФ през 2021г. През 2021г владее 9048 дк земеделска земя, а неговата майка Славка Иванова 3900дк. Двамата заедно владеят приблизително 13 000дк, което е повече от ограничението 10 000дк.

Оказва се, че и лидери на ДПС ползват неправомерно ДПФ. Такъв е случая с Неджати Халим Мехмед, който заедно със своите синове е обработвал през 2021г  повече от 10 000дк земя и въпреки това участва в търгове за ДПФ и ги печели.

Опит за проверка на използването на ДПФ в област Силистра за първи път е направен по инициатива на областния управител Катя Кръстева.

Първоначално, проверката е саботирана от страна на служители на Областна дирекция "Земеделие и гори" (ОДЗГ) – Силистра, съобщават източници на „No Comment”. Все пак, установени са достатъчно факти, които показват, че голяма част отпоземления фонд се ползва неправомерно от земеделски производители, които чрез свързани лица владеят повече от 10 000дк. И това се случва в период повече от 10 години!

Това поставя въпроса правомерно ли тези арендатори ползват европейски субсидии? Правомерно ли са реализирали проекти по европейски програми, като са използвали бизнес планове включващи и тези неправомерно владяни земи от ДПФ?

В България през годините на прехода бе създадена една малка прослойка от хора, които успяха да завземат българската земя и да концентрират в себе си милиардите субсидии в земеделието. В резултат на това българското село беше доведено до демографска смърт, коментират специалисти в замеделието. И всичко това се случва с активна подкрепа от страна на държавата. Типичен пример за такава подкрепа е незаконното ползване на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) от тази прослойка най-едри арендатори.

След като този „шум в системата“ на земеделското министерство става невъзможен за прикриване, са предприети действия спрямо служител от ОДЗГ Силистра, който е отговарял за търговете. Той обаче излиза в болничен и унищожава архива на дирекцията, за да бъдат заличени следите. В момента  същият служител си почива с болничен лист в ръка и чака удобен момент да се зарърна в дирекцията, когато властта се смени.

За съжаление, примери за подобни схеми има много, из цялат страна. Нанамесата на държавата и умишленото  затваряне на очи от страна на контролиращите органи фактически обрича на смърт малките земеделски производители и задълбочава обезлюдяването на селските райони.

 

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове