Плаща ли редовно българският работодател?

Плаща ли редовно българският работодател? - картинка 1

Отговорът май е ясен...

Колко пъти сте чували следното: „Ще Ви се плати, когато имаме възможност“. Сигурно доста пъти… Днес фактът, че работодателите много често забaвят или дори не изплащат заплатите на своите служители, се потвърди и от КНСБ.

От КНСБ предложиха конкретни промени в кодекса на труда, търговския закон и граждански процесуалния кодекс, които засягат незаплащането на труда от страна на българските работодатели, съобщи „Банкеръ“.

Ръководството на синдиката изтъкна, че макар да се говори за "позитивни тенденции" по отношение изплатените дължими заплати, през 2015 година има над 12 хил. броя нарушения (неизплатени заплати) на обща стойност 19.5 млн. лева.

Броят на нарушенията, свързани с неизплащане на заплатите, през годините варира. Например, през 2013 г. са установени 25 101 нарушения, 2014 г. – 16 150.

На преден план излизат познатите икономически дейности. В сферата на търговията на дребно са констатирани най-много нарушения, свързани с неизплатени заплати – 2778 бр., спрямо 3527 бр. през 2014 г., сочат данните на ГИТ.

Следва ресторантьорството – 1529 нарушения, дейности по охрана и разследване – 1213 бр., сухопътен транспорт – 684 бр.

Синдикатите уточниха, че в България от години практиката демонстрира противоконституционно неизплащане на задълженията към служителите. Според тях се дължи разминаване на текстове от Конституцията на Република България и Кодекса на труда. В родната Конституция е посочено, че работодателите са длъжни да изплащат трудовото възнаграждение за извършената работа (чл. 128 т. 2), докато чл. 245(1) от Кодекса на труда твърди, че на работника се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, посочиха от КНСБ. Според тях текстовете трябва да бъдат поправени с цел уеднаквяване. Другите необходими промени са свързани с обстоятелствената за обективна невъзможност да се изплатят дължими суми. Синдикатите изискаха тези обстоятелства да бъдат декларирани от работодателя в ГИТ (Главна инспекция по труда) поне 10 дни предварително.

Представителите на КНСБ дадоха и конкретни примери за промени в Търговския закон. По думите им производство по несъстоятелност трябва да може да се открива и по писмена молба на работник, на който работодателят не изплатил уговореното задължение.

„Едни от най-ключовите промени, които трябва да се направят, са в Закона за гарантираните вземания“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него с промяна в текстовете трябва да се защитава правото на служителите за еднократно гарантирано вземане на дължимо възнаграждение в случаите на временна финансова криза. Това вземане трябва да се отпуска въз основа на молба-декларация на работника и искане от синдикалната организация, продължи Димитров. В края той обясни, че е необходимо за неизплатени заплати отговорни пред закона трябва да бъдат работодателите и "да изплащат заплати от собствения си джоб, ако фирмата няма активи".

Така, какво друго може да кажем, освен че наистина има проблем с изплащането на заплатите от българските работодатели. Наистина трябва да има уеднаквяване на текстовете в Конституцията и Трудовия кодекс. Не че това ще бъде 100%-ва гаранция за лоялността на шефовете, но все пак би намалило злоупотребите. И то значително…

И още нещо за тази статистика може да бъде извадено като извод: не се занимавайте с търговия на дребно. Най-добре е търговията да бъде „едра“, за да няма прецакани… Тъжно, но факт…

/34

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове