Плащаме 6 млн.евро на Турция за бежанците

Общият размер на помощта по механизма е 3 млрд. евро, от които 1 млрд. евро от бюджета на ЕС, а останалите следва да бъдат осигурени от вноски на държавите-членки.

5/Страната ни ще трябва да плати 5.9 млн. евро като част от общия размер на помощта от 3 млрд. евро, предаде "OffNews".

Със свое решение от днес правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за принос от страна на България с приложения към него график на плащанията.

След ратификацията на документите страната ни ще изпрати на Европейската комисия подписания сертификат за принос в размер на 5,9 млн. евро и график за плащанията на отделните траншове от вноската в периода 2016-2019 г.

Вноската, която България трябва да направи, е изчислена въз основа на дела на брутния национален доход (БНД) на страната в общата сума на БНД на ЕС.

Механизмът на Турция в полза на бежанците беше създаден с цел да се координират и рационализират действията, финансирани от бюджета на ЕС и от приноса на двустранна основа от държавите-членки. Общият размер на помощта по механизма е 3 млрд. евро, от които 1 млрд. евро от бюджета на ЕС, а останалите следва да бъдат осигурени от вноски на държавите-членки към Механизма.

Средствата са предназначени за финансиране на спешните нужди от хуманитарна помощ за бежанците и приемните общности в Турция – главно за предоставяне на храна, здравни услуги и образование. Те ще бъдат предоставени на Турция по съответните европейски програми, главно по линия на хуманитарна помощ и Инструмента за предприсъединителна помощ.

/40

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове