Постоянен механизъм за надзор да замени мониторинга за България, предлага Европарламентът

Постоянен механизъм за надзор да замени мониторинга за България, предлага Европарламентът - картинка 1

Докато от Европейската комисия и от средите на управляващите и прокуратурата в София изразяват надежди след една година да приключи продължаващият повече от десетилетие специален мониторинг на Европейската комисия, в Европейския парламент днес ще бъде подложен на гласуване проект за резолюция, в кой…

Докато от Европейската комисия и от средите на управляващите и прокуратурата в София изразяват надежди след една година да приключи продължаващият повече от десетилетие специален мониторинг на Европейската комисия, в Европейския парламент днес ще бъде подложен на гласуване проект за резолюция, в който в чл.4 изрично се предлага въвеждането на нов и с много по-широк обхват инструмент като заместител на уникалния за България и Румъния Механизъм за сътрудничество и проверка.

В текста се "призовава [Европейската] Комисия да разгледа възможността за обвързване на предложения от нея регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки с всеобхватен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права".

Това е част от инициативите за създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП) и се позовава както на Договора за функционирането на Европейския съюз(чл.70), така и на необходимостта от още един инструмент за защитата финансовите интереси на ЕС и в частност на бюджета на Съюза, пише "Дневник".

Най-вероятно резолюцията ще бъде одобрена, тъй като под проекта ѝ са се подписали представители на групите на Европейската народна партия, социалистите, либералите и Зелените. Контрарезолюция, в която се казва, че няма нужда от никакви допълнителни мерки, са внесли от Алианса на консерваторите и реформистите - малка група на евроскептични депутати, в която членува Николай Бареков.

Вносителите критикуват Европейската комисия и Съвета на ЕС, че не предприемат нищо в тази посока и че отказват да приемат изработването на Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. "Европейският парламент би могъл да поеме инициативата за започване на пилотен доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както и междупарламентарен дебат", се казва в проекторезолюцията.

"Такъв механизъм е спешно по-необходим от всякога", заявяват четирите парламентарни групи, обединяващи огромното мнозинство от евродепутатите. Той може да обхваща още мониторинг на плурализма в медиите, реформи в правораздаването и борбата с корупцията.

След като през последните месеци срещу две страни членки (Полша и Унгария) започнаха безпрецедентни наказателни процедури по Член 7 от Договора за ЕС, става още по-актуален проблемът със събирането на факти и професионални анализи като основание за подобни решителни действия. Според Член 70 от Договора за функциониране на ЕС "Съветът, по предложение на Комисията, може да приема мерки за установяване на реда и условията, при които държавите членки, в сътрудничество с Комисията, правят обективна и безпристрастна оценка на прилагането, от страна на органите на държавите членки, на политиките в областта на ПССП".

Днес в Европейския парламент ще бъде гласувана остра критика и за действията на Румъния в сектора на правосъдието, разделението на властите и върховенството на закона. Страната, която от 1 януари поема председателството на ЕС, може да се окаже не само под мониторинг (както беше България тази година), но и с растяща вероятност да попадне в една група с поляци и унгарци.

Инициативата за Механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права е още от 2015 г. и се позовава на първо място на Член 2 от Договора за ЕС, който определя: "Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете".

През май 2018 г. Европейската комисия предложи създаващите системна заплаха нарушители на върховенството на закона и ценностите да бъдат проверявани и, ако има основание, наказвани със замразяване на плащания или прилагането на правни и договорни ангажименти; забрана съответната страна да бъде допускана до нови правни отношения в съюза, спиране одобряването на една или повече програми, намаляване на финансовите преводи към други програми и т.н.

През август 2018 г. Европейската сметна палата подкрепи предложението на Еврокомисията и потвърди, че "незаконни и произволни решения от публични власти, отговорни за управението на фондове и надзор на правораздаването, могат да ощетят финансовите интереси на ЕС". Но палатата също така посочи, че при сегашния си вид инициативата предоставя твърде много власт на Европейската комисия при все още не съвсем прецизни критерии и процедури.

Една от препоръките е толкова важни решения за въвеждане или отмяна на драстични мерки срещу страна член да включват и одобрението на Европейския парламент и Съвета на ЕС. При това процедурата не е задължително да е продължителна - достатъчно е в рамките на 1 месец парламентът и Съветът да не оспорят решението на Европейската комисия, за да влезе то в сила след "мълчаливо съгласие".

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове