РЕШЕНО! Армията ще брани границата от бежанци

Парламентът прие единодушно поправката в Закона за отбраната и въоръжените сили

1/Парламентът прие единодушно със 156 гласа "за" промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на първо четене. 
С промените се разширяват дейностите, които въоръжените сили могат да изпълняват в мирно време. Така те ще могат да участват и в охраната на държавната граница.

Предвижда се с акт на Министерския съвет да се определи финансовото и ресурсното осигуряване на участието им в охраната на границата.

Новите текстове уточняват, че министърът на отбраната ще определя правилата за използване на сила при изпълнението на задачите при охраната на границата.

Вносители на законопроекта са Валентин Радев от ГЕРБ и група народни представители.

В мотивите си те посочват, че страната е подложена на засилен миграционен натиск, породен от външнополитически обстоятелства. МВР полага всякакви усилия за овладяването на натиска, но трябва да му бъде оказано съдействие и от други държавни органи. Въоръжените сили разполагат със сили и средства, които биха могли да бъдат използвани за съвместно участие при изпълнението на подобни задачи, посочват още вносителите.

/29

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове