Гласуваме електронно!

Гласуваме електронно! - картинка 1

Избирателят ще има право да променя вота си, като се зачита само последният подаден от него

Народното събрание вчера прие възможността българите да гласуват дистанционно електронно, като одобри окончателно преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс.

Най-важното - избирателят ще има право да променя вота си, като се зачита само последният подаден от него, реши мнозинството в парламента в лицето на ГЕРБ и РБ. Формулировката направи реформаторът Петър Славов. Но цялата група на ГЕРБ бе като юмрук за възможността избирателят да има възможност да променя неограничен брой пъти вота си, което е защита от повлияване от страна на работодател или друг субект, с който той е в отношения на зависимост.

При това ще се зачита само последният подаден по време глас преди приключването на срока, на принципа един човек - един глас.

До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия ще проведе три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати, за да проиграе всякакви възможни технически гафове.

Избирателите, които искат да гласуват дистанционно, се регистрират на интернет страницата и посочват електронен адрес за контакт. Всеки, който е гласувал експериментално дистанционно, може да гласува на същите избори с хартиена бюлетина или машинно.

Разходите за произвеждането на дистанционното електронно гласуване са за сметка на държавния бюджет.

Централната избирателна комисия приема правила за произвеждането на дистанционното електронно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Правилата се публикуват на интернет страницата на комисията.

При дистанционното електронно гласуване избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия,коалиция или кандидат.

Не по-късно от 18 дни от датата на насрочване на изборите Централната избирателна комисия открива интернет страница за регистрация за дистанционно електронно гласуване, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Интернет страницата съдържа информация за необходимите действия при дистанционното електронно гласуване. Интернет страницата предлага еднаква по обем и качество информация за регистрираните в изборите партии, коалиции или кандидати. Интернет страницата предоставя достъп до приложение, позволяващо дистанционното електронно гласуване в период с продължителност 96 часа, който изтича в 24.00 часа на деня, предхождащ с 3 дни изборния ден на територията на страната.

Избирател, който желае да гласува дистанционно по електронен път, се регистрира през интернет страницата не по-късно от два дни, преди да упражни правото си на глас.

Данните от дистанционното електронно гласуване за партии, коалиции и кандидати не се оповестяват до края на изборния ден.

Избирателят има право да провери дали гласът му е приет и преброен правилно от системата, без това да разкрива тайната на вота.

В случай, че експериментално дистанционно електронно гласуване е проведено успешно - при гарантиране тайната на вота, сигурността на системата и осигурен граждански контрол върху изборния процес, и не са установени съществени нарушения при провеждането му, на евроизборите през 2019 г. избирателите може да гласуват дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид при определяне на резултатите.

/29

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли този парлмент да излъчи правителство?

Да, но зависи какво.

50.00%

Да, на всяка цена.

30.00%

По-добре да ходим на избори.

20.00%

Блогове