Стартира Национална кампания за противодействие на трафика на хора

Стартира Национална кампания за противодействие на трафика на хора - картинка 1

Интернет се използва все повече като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

В рамките на кампанията са създадени две тематични видеа и информационни продукти, целящи информирането на широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация чрез интернет. Посредством различни онлайн и офлайн средства и комуникационни канали, сред които социалните мрежи Facebook и Instagram, кампанията ще насочи общественото внимание към примамливите обяви за работа или запознанство, които могат да бъдат измамно привлекателни на пръв поглед, но в същността си да крият голям риск. Планирани са и инициативи на местно ниво от мрежата на Местните комисии за борба с трафика на хора в страната, сред които информационни сесии и срещи с уязвими групи, ученици, студенти и родители, професионални обучения и др.

Глобалното развитие и разпространение на достъпа до интернет създават нови предизвикателства за противодействието на трафика на хора. Това е и причината кампанията тази година отново да е насочена към информирането на обществеността и специфичните уязвими групи по отношение рисковете от въвличане в схеми на трафик на хора чрез интернет.

Глобалната мрежа се използва все повече като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, както и с цел насилствен и фиктивен брак. Социалните мрежи и интернет страници нерядко се превръщат в средство за набиране на жертви. Голяма част от рекламирането на услугите на жертвите, обичайно при трафика с цел сексуална експлоатация, става също онлайн.

Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали, а на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

Едновременно с това, интернет може да бъде и средство за противодействие на трафика на хора, както по отношение на ефективното разследване на престъплението, така и като инструмент за превенция.

/33

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове