ВСС избра отново Георги Чолаков за шеф на ВАС

ВСС избра отново Георги Чолаков за шеф на ВАС - картинка 1

Против гласуваха Лозан Панов, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева

Георги Чолаков отново бе избран за председател на Върховния административен съд (ВАС). С 20 гласа "за" и само 4 "против" Чолаков получи подкрепата и на новия Висш съдебен съвет за председателското място. 

Против гласуваха Лозан Панов, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева, съобщава news.bg.

Така след гласуването ВСС повторно предлага на президента Георги Чолаков за издаване на указ за назначаването му. В този случай президентът трябва да издаде указ и не може да върне процедурата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) препита повторно кандидата за шеф на ВАС Георги Чолаков, който беше избран вече веднъж от стария ВСС.
Президентът Румен Радев обаче не подписа указ
 за назначаването му. Така се стигна до препитване и от новия ВСС месец по-късно.

По повод назначаването на заместниците си Чолаков заяви, че екипът, който ще сформира, ще бъде одобрен предварително от Пленума на ВАС и тогава предложен за гласуване от ВСС. Ще се съобрази с мнението на колегите си и при назначаване на председатели на отделения.

Относно командироването на магистрати Чолаков заяви, че то трябва да е за определен срок и при ясни правила, които да са приети от общото събрание на ВАС.

Чолаков обеща да отстоява независимостта на ВАС и като член на ВСС по право ще отстоява независимостта на всеки магистрат в съдилищата.

Членът на ВСС Олга Керелска поиска да разясни излязлата информация в медиите за 10-те цесии, които е направил със земеделски земи.

Чолаков обясни, че всичко е законно и морално и не се заобикаля законът за собствеността и за земеделските земи. През 2011 г, времето когато са извършени сделките, е бил нотариус.

Дал е на приятел заем от 50 000 лв. с уговорка да бъде върнат, но когато е настъпил падежът, приятелят му не върнал пари, а му е прехвърлил вземане по 10 предварителни договора. Това е станало с цесия и той е встъпил като кредитор, който получава и всички обезпечения. Земите са земеделски, но в договора има клауза, че не могат да бъдат отчуждавани в следващите 10 г, т.е. до 2021 г.

Относно това дали е трябвало Инспекторатът към ВСС да извърши проверка по изнесената информация в медиите, Чолаков отговори, че цесиите не подлежат на деклариране, но все пак той го е направил, и уточни, че все още няма собственост над тях.

Относно роднинските назначения във ВАС на секретарки, деловодители, куриери, Чолаков информира, че предстои процедура по атестиране и на база данните ще се преценяват качествата на всеки служител. Предвидил е съдиите, които работят с тези служители, да дават мнение за тях. Ако всичките са на едно мнение, че служителят работи добре, нямало значение роднинско ли е назначението.

След приключване на въпросите думата взе Георги Колев, който подкрепи Чолаков. Припомняме, че именно настоящият председател на ВАС подкрепи кандидатурата на Чолаков.

Атанаска Дишева заяви, че няма да подкрепи Чолаков, тъй като се действа в нарушение на действащата процедура и е трябвало да се изслушат и двамата кандидати.
"Няма да подкрепя Чолаков, защото той е част от досегашния управленски екип. В управлението на съда имаше проблеми. Отговорите не ме убедиха в решимостта му за промяна на модела на ръководство. Ще гласувам против", добави тя.

Вероника Имова репликира, че няма нарушение на процедурата и в момента не се избира кандидат, а ВСС е изправен пред процедура по предлагане на избран кандидат: "Ние предлагаме на президента, избран кандидат."

Лозан Панов беше категоричен, че няма да промени мнението си. Той призова всеки да вземе решение по съвест и убеждение. Цветинка Пашкунова също за яви, че няма да подкрепи кандидатурата.

Мандатът на настоящият шеф на ВАС Георги Колев изтича на 22 ноември 2017 г.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове