Брюксел иска проверка на субсидии от правителства извън ЕС

Брюксел иска проверка на субсидии от правителства извън ЕС - картинка 1

Целта е да не се допусне изкривяване на единния пазар. Става дума най-вече за Китай

Субсидиите, отпускани от правителства извън ЕС, да бъдат проверявани, както тези, предоставени от европейските страни.

Това е една от мерките, предложени днес от Европейската комисия. Тя огласи идеята за нов регламент, насочен срещу възможностите за изкривяване на европейския пазар.

Правилата на ЕС за конкуренцията, обществените поръчки и възможностите за търговска защита играят важна роля за осигуряване на справедливи условия за дружествата на единния пазар. Тези правила обаче не се прилагат за чуждестранни субсидии. По този начин техните получатели получават несправедливо предимство при придобиване на дружества от ЕС, участие в европейски обществени поръчки или извършване на други търговски дейности на единния пазар.

От ЕК уточняват, че такива чуждестранни субсидии могат да бъдат заеми с нулева лихва и друго финансиране, неограничени държавни гаранции, споразумения с нулев данък или пряка финансова подкрепа. Комисията предлага да получи правото да проверява финансиране, предоставено от властите на държава извън ЕС, което е в полза за дружествата, работещи на единния пазар.

Макар при представянето да не бяха споменати държави, става дума най-вече за Китай, споделят пред Клуб Z дипломати в Брюксел.

Предложеният регламент предвижда въвеждането на три инструмента. Два от тях представляват уведомителен режим, а третият е за проверка на пазара:

1. Уведомителен режим за проверка на сливания с финансова подкрепа от правителство извън ЕС, където оборотът на придобитото дружество е 500 милиона евро или повече, а чуждестранната подкрепа е поне 50 милиона евро;

2. Уведомителен режим за проверки при участие в обществени поръчки с прогнозна стойност над 250 милиона евро, където е осигурена подкрепа от правителство извън ЕС;

3. Инструмент за проверка на всички други ситуации на пазара и по-малки сливания и обществени поръчки по своя инициатива. Комисията трябва да може да започне тези проверки по своя собствена инициатива.

По отношение на първите два инструмента купувачът или кандидатът трябва да уведомява предварително за всяко чуждестранно финансово участие на правителство извън ЕС. Докато трае проверката на Комисията, сливането не може да бъде извършено, а проверяваният кандидат не може да получи поръчката. Установени са и правно обвързващи крайни срокове за процедурите.

Когато дадено дружество не спазва задължението за уведомяване за субсидирано сливане или за финансова помощ в обществени поръчки, които съответстват на праговете, Комисията може да наложи глоби и да подложи на преглед сделката, все едно че е била уведомена за нея.

Третият инструмент ще позволи на ЕК да проверява също така инвестиции „на зелено” - проекти, при които фирма навлиза и започва дейност на чуждестранен пазар от нулата. Комисията ще може да следи и сливания под посочените прагове, когато подозира участие на чуждестранна субсидия.

 

Ако Европейската комисия установи, че е налице нарушение и изкривяване на пазара, тя трябва да може да поиска отнемане на определено имущество или забрана на дадено пазарно поведение, както и да забранява сливания и придобивания, и участието в обществени поръчки на някое дружество.

Предложението подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

“Европа е търговска и инвестиционна суперсила. Отвореният единен пазар изисква справедливост. В продължение на повече от 60 години имаме система за контрол на дъравните помощи, която предотвратява надпреварата между страните членки за субсидии. Още по-необходимо е да гарантираме равни условия днес, за да подкрепим възстановяването на икономиката на ЕС“, коментира зам.-председателят на Комисията Маргрете Вестагер, отговаряща за конкуренцията.

Днешното предложение е продължение на приетата през юни 2020 г. Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар.

А причината мерките (според дипломати в Брюксел) да са насочени най-вече срещу Пекин са, че китайски държавни предприятия финансират неуправляеми дългове в ЕС. Това може да доведе до фалити и загуба на стратегическо обезпечение. Инициативата „Един пояс, един път“ може да направи Съюза уязвим за кибератаки.

Този и още 17 риска от китайските инвестиции в ЕС бяха изброени през септември 2020 г. в доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове