Да измерим света!

Да измерим света! - картинка 1

На проведената на 20 май 1875 г. в Париж международна техническа конференция 17 държави подписват Конвенция за метъра, с което метричната система става световна

Международният ден на метрологията се отбелязва днес - в деня на подписването на Конвенцията за метъра - 20 май 1875 година. В България 20 май е обявен за професионален празник на метролога с решение на Министерския съвет от 17 май 2001 година.

Началото на научната метрология със задача организиране, развитие и съхраняване на еталоните е поставено през 1888 година, с приемането на 15 ноември на първия Закон за мерките и теглилките. Той въвежда модерния за времето си подход на единство на измерванията, като установява задължително използване на Метричната система. Законът изисква да се създадат мерки от "първи ред", които са основа за регулиране на плащанията в търговията и земеделието. Въвеждат се образец на един метър, изготвен от платина, образец на един килограм, изготвен от платина, и пет нови крини с вместимост един хектолитър, които представляват "българското кило".

До приемането на закона няма норматив, който да застави и продавача, и купувача да ползват едни и същи мерки, поради което и контролът е невъзможен.

Според етнографа Христо Вакарелски българите най-често мерят в педи. По-малка мярка е чеперек - отмерен с разтворени палец и показалец. Още по-малка мярка е пръстът - дебелината на показалеца. Малка мярка е и клекавец - ставата до нокътя на палеца.

По обиколката на свит юмрук при плетене на чорапи се определя дължината на стъпалото. Често като мярка за височина служи ръстът - "един човешки бой". Размерване на имотите се прави с крачката (разкрач) на човека. Дебелини се мерят с пръст, длан, ръка. Пространството се определя с площ, обработвана за 1 ден - нива от 2 дена оране, ден копане и други.

Мярката за тежина е турската ока (1,28 кг), за млякото - ведро, за зърнените храни - шиник или крина.

На проведената на 20 май 1875 г. в Париж международна техническа конференция 17 държави подписват Конвенция за метъра, с което метричната система става световна. Българският закон за мерките е един от първите метрологични закони в света и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените в тази област.

От 1 юни 1889 г. влиза в сила Законът за мерките за храни, а за останалите мерки и теглилки влиза в сила от 1 януари 1892 г. Въвеждането на новите мерки и теглилки в правителствените учреждения става задължително от 1 януари 1889 г. През 1910 година България получава два еталона - на единицата за маса /1 килограм/ и на единицата за дължина /1 метър/. Първите български еталони се оповестяват с Царски указ номер 14 от 27 февруари 1911 година, чието съхранение е възложено на Министерството на търговията и земеделието.

Следващите национални еталони - на ом и волт, са утвърдени през 1972 г. и 1974 г. Главна дирекция "Национален център по метрология" /НЦМ/ към Държавната агенция по метрология и технически надзор /ДАМТН/ разполага с национални еталони на 6 основни единици от Международната система SI - метър, килограм, секунда, келвин, кандела и ампер. НЦМ поддържа националните еталони, продава единиците за измерване, изпитва и одобрява типа на средствата за измерване и разработва методики за тяхната проверка, съгласно закона за измерванията.

И още:

На днешната дата през 325 г. римският император Константин I Велики свиква Първи Никейски събор, на който е прието „Веруюто".
През 525 г. при земетресение в Близкия изток загиват около 300 хил. души.
През 1191 г. войските на английския крал Ричард Лъвското Сърце превземат Кипър.
През 1498 г. португалският мореплавател Вашку да Гама първи от европейските мореплаватели заобикаля Африка и пристига в Кожикод (преди известен като Каликут), Индия.
През 1520 г. Ернан Кортес разбива испанските войски, след като се обявява за независим владетел на Мексико.
През 1874 г. Леви Строс пуска за продажба първата партида сини памучни панталони с медни капси, станали известни по-късно като джинси.
През 1875 г. представители на 17 държави подписват в Париж Метричната конвенция, с която се постига единство в използваните мерни единици.
През 1875 г. Княз Александър Дондуков-Корсаков встъпва в длъжност като руски императорски комисар в България.
През 1900 г. в Париж са открити вторите летни Олимпийски игри.
През 1902 г. Куба става независима от САЩ република.
През 1927 г. Саудитска Арабия получава независимост от Великобритания.
През 1927 г. Чарлз Линдберг излита от Лонг Айлънд, Ню Йорк, за да извърши първия самостоятелен полет без кацане над Атлантическия океан, който завършва успешно на летище Бурже в Париж.
През 1932 г. в СССР е въведен терминът "социалистически реализъм" като нов стил в литературата.
През 1932 г. Амелия Еърхарт излита от остров Нюфаундленд и започва първият самостоятелен полет без кацане на жена над Атлантическия океан, който завършва успешно в Северна Ирландия на следващия ден.
През 1963 г. Сукарно е назначен за пожизнен президент на Индонезия и провъзгласен за Велик вожд на революцията.
През 1969 г. Джон Ленън сключва брак с Йоко Оно в Гибралтар.
През 1972 г. е създадена обединената република Камерун.
През 1983 г. френския институт „Пастьор" официално съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН, от екип, ръководен от професор Люк Монтание.
През 1989 г. в с. Пристое, Шуменско, е проведен първият митинг на български турци против „възродителния процес".
През 2002 г. Източен Тимор придобива независимост от Индонезия и става първата суверенна държава за 21 век.
През 2003 г. Ватиканът публикува речник на съвременния латински език, в който са добавени термини, широко използвани понастоящем.
През 2007 г. в България се провеждат първите избори за членове на Европейския парламент.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Ще бъдат ли честни изборите на 4 април 2023 г?

Не.

67.00%

Да.

22.00%

Няма никакво значение.

11.00%

Блогове