Институтът за изследване на населението и човека към БАН готви методика за психологическа оценка на шофьорите

Институтът за изследване на населението и човека към БАН готви методика за психологическа оценка на шофьорите - картинка 1

Учените търсят начин да намалят агресията по пътищата

От Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН) работят по дългосрочен проект за изработване на методики за оценка на психологическата годност на водачите, съобиха от екипа на проекта.

Научният състав включва проф. д-р Антоанета Русинова-Христова - ръководител, гл.ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева и докторант Калина Крумова, която бе депутат в 41-то народно събрание.

В последната година са изведени характеристиките на рисковите водачи, подбрани са методиките, по които да се оценяват и в момента работим по адаптирането и валидизирането им, уточняват от академията.

Екип учени от института работи по третия етап на методологията - "Провеждане на научно изследване, валидизация и стандартизация на селектираните методики за изследване на психологическата годност на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на лицата, временно лишени от правото да управляват МПС или загубили придобитата правоспособност".

За това изследване има Договор за обществена поръчка с предмет: "Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства /МПС/". Той е сключен между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ и Института за изследване на населението и човека към БАН на 26 юни 2017 г.

Договорът е финансиран по проект от Приоритетна ос 5 - "Техническа помощ" на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. с бенефициент транспортното ведомство.

Целта на проекта е да се осъвременят психологическите методики за оценка на психологическата годност на шофьорите на обществен превоз на пътници и товари. Методиката е и за водачите, временно лишени или загубили правоспособност за управление на автомобил.

В резултат от работата ни по този проект, разработваме профил на рисковия водач и определяме какви характеристики - когнитивни, социални и личностни - имат влияние върху поведението му на пътя, казват учените.

Перспективата на проекта е да подготви програми за превенция на водачи, за които е установен рисков профил. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от 26 юни 2017 г.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Трябва ли АЕЦ "Белене" да бъде построена?

Не.

56.00%

Да.

40.00%

Не мога да преценя.

4.00%

Блогове