Министерството на енергетиката „забравило“ 70 лв. такса по делото на „Холсим“

Министерството на енергетиката „забравило“ 70 лв. такса по делото на „Холсим“ - картинка 1

Кариерите над Белащица бяха спрени след протести. Концесионерът иска удължаване на договора за добива на инертни материали над селото

„Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД искат срокът на концесията за кариерата над Белащица да бъде удължен. Инвестиционното предложение е с дата 26 февруари 2021 г. и вчера е публикувано на сайта на Община „Родопи“. Тази процедура е задължителна по Наредбата за извършване на оценка за въздействието върху околната среда.

Искането на „Холсим“ да продължат да експлоатират кариерата над Белащица идва в момент, в който още няма краен резултат по делото за спиране на дейността ѝ, пише ПловдивПрес. Двете кариери над Белащица бяха спрени с акт на министъра на енергетиката в края на февруари 2020 г. Последва обжалване и на 12 януари м. г. Пловдивският административен съд се произнесе, че дейността на кариерата на „Холсим“ е прекратена неоснователно, защото екологичните нарушения, с които е мотивирано писмото на Теменужка Петкова, са отстранени или отстраняването им е било в ход към онзи момент. Миналата седмица Теменужка Петкова потвърди в Пловдив, че Министерството на енергетиката обжалва това решение пред ВАС.

Справка обаче показва, че делото във ВАС още не е насрочено, защото в жалбата на енергийното министерство има пропуски

На 24 февруари т. г. ВАС оставя жалбата без движение и дава следните указания: 

„В 7-дневен срок от получаване на съобщението касационният жалбоподател министър на енергетиката следва: да представи доказателства, че процесуалния представител Нико Терзиев – главен екперт с юридическо образование, има юридическа правоспособност, като представи удостоверението за юридическа правоспособност, или касационната жалба следва да се преподпише от адвокат или юрисконсулт, като се представят доказателства за представителната власт пред Върховен административен съд на лицето, което я е преподписало. Да внесе по сметка на ВАС държавна такса в размер на 70 лв. и представи доказателства за това. Указва на касационния жалбоподател, че при неотстраняване на нередовностите в посочения срок касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.“

Странно  би било, ако в Министерството на енергетиката не знаят, че за делата се плащат държавни такси, или пък че в съдилищата се изпращат правоспособни юристи.

/10

Facebook Коментари

Коментирай

Правителство на всяка цена или нови предсрочни избори?

Избори

66.67%

Правителство

20.00%

Рано е да се каже

13.33%

Блогове