Ден 9 – Въпрос 9: Коя е била първата ви мечта за секс с по-възрастен партньор?

б/Класната/класният в основното училище

4 гласували / 30.77%

а/Лелката/портиерът в детската градина

4 гласували / 30.77%

в/Библиотекарката/господинът по физкулутра

3 гласували / 23.08%

г/Аня Пенчева/Слави Трифонов

2 гласували / 15.38%

Oбщо гласували: 13

Блогове