Ден 10 – Въпрос 10: С колко партньори сте били в леглото?

в/2-4

1 гласували / 50.00%

г/1

1 гласували / 50.00%

б/5-9

0 гласували / 0.00%

а/над 10

0 гласували / 0.00%

Oбщо гласували: 2

Блогове